Bijdrage indien de hond enkel op de website komt te staan: 20 Eur

Bijdrage indien de hond ook in opvang moet komen: 80 Eur

 

Waar wordt het geld voor gebruikt ?

 

We hebben meer dan de helft van de honden in opvanggezinnen zitten.

Al onze opvanggezinnen krijgen de voeding en dierenartskosten terug betaald.

Wij willen de honden kwalitatieve voeding geven en dat kost geld. De opvangbijdrage van 80 euro dekt dit slechts ten dele.

 

Bij onze dierenartsen proberen we uiteraard de beste prijs te bedingen maar ook daar lopen de kosten hoog op. Soms moeten er tijdens de duur van de opvang al eens operaties gebeuren.

Veel oudere honden zitten ook veel langer in opvang maar die worden met evenveel liefde en aandacht opgevangen, inclusief aangepaste voeding indien nodig.