Indien u bereid bent uw teef te steriliseren na dit nestje kunnen wij helpen. Een attest van de dierenarts is een vereiste hiervoor. Gelieve hiervoor een mail te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wij bekijken geval per geval, en behouden ons het recht voor om uw aanvraag te weigeren. Deze weigering zal u gemotiveerd gestuurd worden.

Indien u uw teef niet kan of wil steriliseren, eindigt voor ons sowieso het verhaal. Wij willen niet om de 6 maanden geconfronteerd worden met een “nestoverschot”.

BROODFOKNESTEN worden bij voorbaat geweigerd ! Wij kopen NOOIT pups van BROODFOKKERS op.