20210202 113123 min 20210202 113215 min
   
Naam: Lewi
Ras: Canis Vulgaris
Geslacht: Reu
Geboortedatum: 06/12/2019
Gecastreerd/gesteriliseerd: neen
Kan met:
Honden: ja
Katten: ja
Kinderen: ja, indien rustig
Zindelijk: ja
Kan alleen blijven: ja
Auto: ja

Hallo iedereen,
Maak kennis met Lewi! Deze guitige kerel is heel alert.
Hij is waaks en zal de 'klok' luiden als er iets vreemd op het erf gebeurt. Daarmee overwint Lewi zijn eigen angsten.
Lewi heeft immers een grote angst van vreemden en in het bijzonder van mannen. Ook op drukke plaatsen kan Lewi zich angstig gedragen.
Het is duidelijk dat hieraan gewerkt moet worden.
We zijn dan ook op zoek naar een (liefst vrouwelijk) baasje die Lewi kan leren wat vertrouwen betekent.
Wees ervan bewust dat het weken of misschien zelfs maanden kan duren vooraleer je resultaten gaat zien.
Maar wij begeleiden jullie heel graag doorheen het ganse proces natuurlijk!
Heb jij het geduld en de tijd om deze kerel terug op het rechte pad te krijgen?

Contacteer ons dan voor meer info:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
20210202 113241 min 20210202 113219 min