1. De adoptant zal deze hond een liefdevolle thuis geven en binnenshuis laten wonen en overnachten. De hond mag nooit aan een ketting gelegd worden of continue in een kennel gehouden worden.

2. De hond moet voldoende lichaamsbeweging krijgen in overeenkomst met zijn/haar ras en grootte. Hij/zij moet altijd kunnen beschikken over vers drinkwater en goede voeding.

3. De hond mag nooit gebruikt worden om mee te racen of te fokken.

4. Mocht de teef nog niet gesteriliseerd zijn, dan is de adoptant verplicht om dit te laten uitvoeren zodra de hond hiervoor oud genoeg is. Een uitzondering kan gemaakt worden indien de sterilisatie wegens medische redenen of leeftijd beter niet uitgevoerd kan worden. Dit dient door een erkende dierenarts te worden bevestigd. Helping Dogs dient een bewijs van sterilisatie, opgemaakt door een dierenarts, te ontvangen binnen de 6 maand na adoptie. Castratie van een reu is géén vereiste..

5. Indien de adoptant over een tuin beschikt dient die voldoende hoog omheind te zijn, van 1m20 tot 1m80, afhankelijk van de noden/grootte van de hond.

6. De hond dient voldoende ingeënt te zijn, liefst nà bepaling van de antistoffen via een VACCICHECK en regelmatig ontwormd te worden.

7. Aangezien Helping Dogs de meeste info ontvangt van de huidige eigenaars kan Helping Dogs geen enkele verantwoordelijkheid dragen wat betreft de psychische en fysieke gezondheid van de hond. De adoptant is dan ook verantwoordelijk voor veterinaire kosten na de adoptie, behalve als er andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Indien er sprake moest zijn van grote of riskante ingrepen moet Helping Dogs hiervan vooraf op de hoogte worden gebracht. Indien de hond door ziekte ingeslapen dient te worden mag dit alleen door een erkende dierenarts gedaan worden en moet Helping Dogs hiervan verwittigd worden.

8. De adoptant is verantwoordelijk voor de veiligheid van de hond en zal hem/haar dan ook niet zomaar ergens achterlaten. Indien het dier moest weglopen verplicht de adoptant zich ertoe onmiddellijk Helping Dogs, de politie en de dierenbescherming te verwittigen en alle mogelijke stappen te ondernemen om hem/haar terug te vinden.

9. Onder geen beding mag de adoptant vrij beschikken over de hond wanneer hij door omstandigheden niet verder naar behoren voor de hond kan zorgen. Dit geldt in het bijzonder voor verkoop, wegschenken of euthanaseren zonder hoogdringende medische redenen. De adoptant is verplicht de hond terug te bezorgen aan Helping Dogs, die voor de herplaatsing zorgt. Bij herplaatsing vindt geen teruggave van het adoptiebijdrage plaats.

10. Mocht de adoptant overlijden dan verbinden de nabestaanden zich ertoe Helping Dogs te verwittigen zodat in samenspraak de beste oplossing voor het dier kan gevonden worden.

11. Helping Dogs heeft het recht een huisbezoek te doen zowel voor als na de adoptie om na te gaan of aan alle adoptievoorwaarden voldaan wordt.

12. Indien men zich niet houdt aan de voorwaarden van het contract heeft Helping Dogs het recht om de hond terug te vorderen. Dit zal gemotiveerd en schriftelijk gebeuren. In geval van betwisting is enkel de rechtbank in de woonplaats van de aanklager bevoegd

Helping Dogs - 0483/ 019 830 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adoptiebijdrage Pups tot 10 maand: € 300

Volwassen honden vanaf 11 maand: € 200

Seniors vanaf 8 jaar: € 100