1. Indien u een hond wil afstaan, krijgt u als eigenaar een vragenlijst gestuurd per mail, die zo eerlijk en zo duidelijk mogelijk moet ingevuld worden om een totaal beeld te krijgen van de hond.

Deze wordt dan zo snel mogelijk terug in onze mailbox verwacht met in bijlage een 5-tal foto's van de hond. Dit kan op het e-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. De afstandsverklaring krijgt u ook per mail doorgestuurd deze verwachten wij zo snel mogelijk per post en ondertekend in onze brievenbus.

3. De eigenaar betaalt een administratieve kost van 30 euro / hond. Deze dient op onze rekening overgeschreven te zijn alvorens kan overgegaan worden tot publicatie. Rekening nummer : 979-6586375-80

4. Mensen met interesse in uw hond krijgen dan ook een vragenlijst toegestuurd ivm hun woon- werk- en gezinssituatie.

5. Deze lijst wordt bekeken en indien dat al in orde is, zijn de mensen in de mogelijkheid om met u contact op te nemen voor een eerste kennismaking met de hond bij u thuis na afspraak.

6. De mogelijke adoptanten krijgen na hun eerste kennismaking met de hond, een huisbezoek om alles nog eens te overlopen en te kijken of dit de juiste thuis is voor uw hond.

7. Indien het huisbezoek positief is en alle partijen akkoord gaan met adoptie, dan wordt er bij de adoptanten een adoptiecontract ingevuld en ondertekend. Wij vragen 200 euro als adoptiebijdrage aan de nieuwe baasjes, welke we gebruiken om andere honden en/of organisaties bij te staan. (€ 300 voor pups tot de leeftijd van 10 maand,

aangezien deze vaak nog medische of mentale opvolging nodig hebben en 100 euro voor honden vanaf 8 jaar)

8. Indien nieuwe adoptanten eerst naar de hond willen komen kijken, moet dit mogelijk zijn, maar de hond mag dan niet zomaar meegegeven worden zonder toestemming van Helping Dogs.

9. Na het invullen van het adoptiecontract en de betaling, ontvangt u van ons een seintje en kan er een afspraak gemaakt worden voor afhalen van de hond door de nieuwe eigenaars.

(Vergeet dan niet om het paspoort en de fiche van overdracht van eigenaar mee te geven)

10. Er wordt ook altijd nacontrole gedaan en dit zowel met huisbezoekjes als via mail en telefonisch contact.

11. Moest er ooit iets met de eigenaars gebeuren dan komt de hond altijd terug bij ons terecht en niet in een asiel, zoals duidelijk vermeld in het contract.

12. In het contract is ook vermeld dat er niet verder gefokt mag worden met de hond.

13. Het beste voor de hond is altijd dat hij bij de baasjes kan blijven tot ze naar de nieuwe eigenaars kunnen gaan. Is dit niet mogelijk dan proberen we te kijken of er een opvanggezin vrij is die uw hond kan opvangen. Dit gaat dan wel gepaard met een kost van 100 euro. Dit geld gaat naar het opvanggezin voor nodige kosten, maar indien de hond bij de baasjes kan blijven is het enkel de administratie kost die u betaald.

14. Wij kunnen uiteraard ook nooit op voorhand bepalen hoe lang je hond nog bij jou zal zitten, hangt uiteraard af van de vraag en het karakter en ouderdom van je hond af. Wij proberen altijd zo snel als mogelijk te werken maar het aanbod is soms groter dan de vraag.

15. Het is verplicht dat de hond gechipt – volledig geënt is en een europees paspoort bezit.